Telefon- og epostadresser fylkesvis til krisetiltak i Norge

 

Se oversikt over alle landets krisesentertilbud her 

 

Krisesentertilbud i Norge

Stiftelsen Eva Krisesenter

Krise- og incestsenteret for Fredrikstad og Hvaler

Krise- og incestsenteret i Follo KISIF

Asker og Bærum Krisesenter

Oslo Krisesenter

Hamar Krisesenter

Glåmdal Krisesenter IKS 

Kongsberg Krisesenter

Gudbrandsdal Krisesenter IKS

Drammensregionens interkommunale krisesenter, Betzy

Stiftelsen Hallingdal Krisesenter 

Krisesenter Vest IKS avd. Haugesund

Krisesenter for Bergen og Omegn
Krisesenter i Fjell kommune

Krisesenteret for Tromsø og Omegn

Krisesenteret i Gjøvik

Krisesenteret i Midt Troms  

Krisesenteret i Salten

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret for Sunnmøre, avd menn 

Narvik og omegn krisesenter

Romerike Krisesenter

Samisk krise- og incestsenter

Sarpsborg krisesenter

Stiftelsen Vest Agder Krisesenter

Krisesenteret i Sogn og Fjordane 

Vest-Finnmark Krisesenter

Østre Agder Krisesenter

Krisesenteret i Telemark

Stiftelsen Krisesenteret i Vestfold 

Stavanger Krisesenter

Krisesenteret for Molde og Omegn IKS 

Nordmøre Krisesenter 

Trondheim Krisesenter

Rana Krisesenter

Vesterålen Krisesenter

Sør-Helgeland Krisesenter

Harstad Krisesenter

Alta Krisesenter

Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark